Bouwkundige keuring

Bouwkundige keuring

Wat houd een bouwkundige keuring in?

Een bouwkundige keuring is een visuele keuring van een bestaand bouwwerk door een onafhankelijk bureau. D.m.v. deze keuring krijg je een overzicht van de bouwkundige staat waarin het bouwwerk verkeerd en de bijbehorende kosten om de bouwkundige staat naar een goed niveau te brengen. Wij voeren een bouwkundige keuring uit volgens de NEN 2767, zodat een eenduidig en objectief oordeel wordt gevormd over de toestand van het pand.

Meestal zien wij aan de buitenkant meer dan u voor mogelijk houdt. Met een bouwkundige keuring bekijken wij op een systematische manier het hele pand. Dit van dak tot fundering, van riolering tot wandcontactdoos. De meeste informatie krijgt de klant wanneer deze tijdens de bouwkundige keuring zelf meeloopt. Alle vragen kunnen direct gesteld worden aan onze bouwkundige, zodat alles helder kan worden uitgelegd.

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

Om een bouwkundige keuring uit te voeren hebben we van u het adres, de woningtype(vrijstaand/tusenwoning/etc…) benodigd. Op basis van deze gegevens kunnen wij voor u een prijsopgave maken voor het maken van een bouwkundige keuring.

Wat krijgt u van ons?

Na afloop van de bouwkundige keuring ontvangt de klant van ons een rapportage. Hierin staat op een heldere manier de technische staat van alle onderdelen, alle gebreken, maar ook het onderhoud voor het komende jaar vermelden, met een indicatie van de kosten. Ook de mogelijkheden en kosten voor verbouwplannen aan het pand kunnen wij vaak redelijk inschatten. Hierdoor krijgt u  een goed totaalbeeld van de te verwachten kosten.

Wij leveren bij elke bouwkundige keuring desgewenst een NHG keuringsrapport bij. Deze is wat minder uitgebreid, maar voldoet wel aan de standaard die NHG stelt als u Nationale Hypotheek Garantie nodig heeft.

Het is daarnaast ook mogelijk om een meeloopkeuring uit te voeren op het bouwwerk. Hierbij wordt dezelfde opname gedaan, echter wordt hier geen rapportage gemaakt enkel een overzicht met de geconstateerde gebreken. Hierdoor bent u minder kosten kwijt voor een bouwkundige keuring en wordt daarom ook vaak gedaan bij woningen die visueel in een goede staat verkeren. Ook tijdens de keuring kan u nog kiezen tussen een meeloopkeuring of een rapportage.

Wilt u meer weten?

Heeft u aanvullende vragen over de bouwkundige keuring, of wilt u meer informatie over wat wij voor u hierin kunnen betekenen? Neem telefonisch contact met ons 026 – 23 40 026. Liever via de mail, stuur uw vraag naar info@SKingenieurs.nl

Naast een bouwkundige keuring kunnen wij natuurlijk nog meer voor u betekenen. Zo kunt u ook bij ons terecht voor bijvoorbeeld bouwkundig tekenwerk als werktekeningen en 3D tekenwerk (BIM)NEN2580 metingen, het indienen van een vergunning en nog meer. Al onze diensten vindt u onder diensten.

  • Binnen 5 dagen een bouwkundige keuring op locatie
  • Een keuring voorkomt onvoorziene kosten
  • Een maatrapport met de kostenopgave voor herstellen mankementen

Offerte aanvraag

Offerte aanvraag

Bijlage

Andere diensten

Bouwbegeleiding

Energielabel (U/W)

Bouwbesluittoetsingen

Splitsingstekeningen

MPG-berekeningen

3D Visualisatie

Bouwkundig Tekenwerk

Vluchtplannen

Technische omschrijving

Bestaande situatie

NEN2580 Metingen

Meerjarenonderhoudplan

Gebruiksmeldingen

BENG (U/W)

Aanbesteding begeleiding