Diensten

Bouwkundig
Tekenwerk

Wij beschikken over het BIM pakket Revit van Autodesk. Hiermee kunnen wij gehele projecten uitwerken en partijen ondersteunen in het ontwerpproces, de presentatie en het BIM uitwerkproces.

Dat BIM de toekomst heeft bewijzen de projecten die we reeds gerealiseerd hebben. De detaillering en de afstemming van alle disciplines kan in een BIM project feilloos langs elkaar lopen, ad hoc situaties op de bouw worden hiermee tot een minimum beperkt.

Het 3-dimensionaal werken heeft tot groot voordeel dat het totaalbeeld van het model completer en inzichtelijker wordt

3D
Visualisatie

Om een goede impressie te kunnen krijgen van een gebouw is het gewenst het gebouw in 3D uit te werken. Wij werken met revit, een 3D-modelleer programma, waardoor ons gebouw dus altijd in 3D is uitgewerkt.

Bouwbesluit
toetsingen

Bij het indienen van een WABO-vergunning toetst de gemeente het bouwwerk op diverse punten uit het bouwbesluit. SK Bouwkundig ingenieursbureau voert al deze toetsingen uit in eigen beheer. Hierdoor kunnen wij u een volledige rapportage leveren waarin het bouwwerk wordt getoetst aan de huidige regelgeving van het bouwbesluit. Wanneer wij ook het tekenwerk uitvoeren, kunnen wij wijzigingen door toedoen van deze toetsing aan het bouwwerk direct uitvoeren zodat deze voldoet aan het bouwbesluit.

Overige diensten

Bouwbegeleiding

Energielabel (U/W)

Bouwbesluittoetsingen

Splitsingstekeningen

MPG-berekeningen

3D Visualisatie

Bouwkundig Tekenwerk

Vluchtplannen

Technische omschrijving

Bestaande situatie

NEN2580 Metingen

Meerjarenonderhoudplan

Gebruiksmeldingen

BENG (U/W)

Bouwkundige keuring

Aanbesteding begeleiding