Dienst

Bouwkundig Tekenwerk

Bouwkundig
Tekenwerk

Wij beschikken over het BIM pakket Revit van Autodesk. Hiermee kunnen wij gehele projecten uitwerken en partijen ondersteunen in het ontwerpproces, de presentatie en het BIM uitwerkproces.

Dat BIM de toekomst heeft bewijzen de projecten die we reeds gerealiseerd hebben. De detaillering en de afstemming van alle disciplines kan in een BIM project feilloos langs elkaar lopen, ad hoc situaties op de bouw worden hiermee tot een minimum beperkt.

Het 3-dimensionaal werken heeft tot groot voordeel dat het totaalbeeld van het model completer en inzichtelijker wordt

Schetsontwerp

Voordat het gehele gebouw in een 3D-model opgezet wordt dienen we eerst uw wensen en randvoorwaarden van het bouwwerk in kaart te brengen. Door middel van een oriënterend gesprek wordt samen met u een eerste opzet gemaakt voor het te bouwen bouwwerk. In dit schetsontwerp worden uw wensen verwerkt en volgt een globale impressie van het gebouw. In sommige gevallen is er ook sprake van een bestaande situatie. Wij kunnen de bestaande situatie voor u opnemen, waardoor we de juiste uitgangspunten hebben.

Dit schetsopzet wordt vervolgens door ons in een 3D-tekenpakket overgenomen waardoor u een duidelijk indruk krijgt van het gebouw. Door middel van een 3D-viewer, kunt u zelf achter uw eigen computer het model bekijken en beoordelen. Hierdoor kunnen we samen het schetsontwerp opwerken naar een voorlopig ontwerp

Voorlopig
ontwerp

Bij een voorlopig ontwerp werken wij uw schetsen of het door ons gemaakt schetsontwerp op naar een 3D-model. Hierin worden de verschillende onderdelen nauwkeuriger uitgewerkt, waardoor er een duidelijk beeld ontstaat van het bouwwerk.

Wanneer het voorlopig ontwerp gereed is, hebben we in hoofdlijnen het bouwwerk bepaald. De uitgangspunten van het programma van eisen en/of de wensen van de opdrachtgever zijn hierin voldoende verwerkt. Het voorlopig ontwerp kan vervolgens gebruikt worden om een eerste prijsopgave(haalbaarheidsstudie) te maken van het bouwwerk.

Definitief
Ontwerp

In het definitief ontwerp leggen we uw ontwerp definitief vast. Het bouwwerk wordt dusdanig gedetailleerd vastgelegd waardoor de uitgangspunten bepaald zijn en uw wensen zo optimaal mogelijk verwerkt zijn. Aan de hand van dit definitief ontwerp kan een prijsopgave gemaakt worden door een aannemer.

Wanneer een bouwwerk vergunningsvrij is kan a.d.h.v. deze tekeningen een aannemer ingeschakeld worden. In overleg met de aannemer kan daarna gekozen worden om de tekeningen op te werken tot werktekeningen of dat het bouwwerk van dusdanige aard is dat dit niet benodigd is. Wanneer een bouwwerk vergunningsplichtig is, zullen we een vergunningsaanvraag moeten indienen hiervoor. Hier helpen wij u dan ook graag mee!

Omgevings
vergunning

Bij een voorlopig ontwerp werken wij uw schetsen of het door ons gemaakt schetsontwerp op naar een 3D-model. Hierin worden de verschillende onderdelen nauwkeuriger uitgewerkt, waardoor er een duidelijk beeld ontstaat van het bouwwerk.

Wanneer het voorlopig ontwerp gereed is, hebben we in hoofdlijnen het bouwwerk bepaald. De uitgangspunten van het programma van eisen en/of de wensen van de opdrachtgever zijn hierin voldoende verwerkt. Het voorlopig ontwerp kan vervolgens gebruikt worden om een eerste prijsopgave(haalbaarheidsstudie) te maken van het bouwwerk.

Bouwbesluit
toetsingen

Bij het indienen van een WABO-vergunning toets de gemeente op diverse punten uit het bouwbesluit. SK Ingenieurs voert al deze toetsingen uit in eigen beheer. Hierdoor kunnen wij u een volledige rapportage leveren waarin het bouwwerk wordt getoetst aan het bouwbesluit. Wanneer wij ook het tekenwerk uitvoeren, kunnen wij wijzigingen door toedoen van deze toetsing aan het bouwwerk direct uitvoeren zodat deze voldoet aan het bouwbesluit.

Werktekeningen

Wij maken voor diverse partijen werktekeningen, ook wel bekend als uitvoeringstekeningen. Dit doen we voor zowel particulieren als voor bedrijven.

Onduidelijkheid op de bouw kost veel geld. Als er plots een aantal bouwvakkers op de bouw stil komen te staan omdat het onduidelijk is hoe ze verder moeten dan kost dit veel geld en levert onnodige vertraging op. Ook iets aanpassen tijdens de bouw kost veel geld en levert niet altijd de kwaliteit op die je krijgt wanneer het allemaal direct juist uitgevoerd is. Daarom is het raadzaam om in de meeste gevallen het vergunningstekeningen op te werken naar werktekeningen.

Werktekeningen worden op een grote schaal uitgewerkt en alle gegevens worden hierin verwerkt zodat er tijdens de bouw geen vragen meer ontstaan. Ieder detail wordt nauwkeurig uitgewerkt en gemaatvoerd. Hierdoor komen vraagstukken op de tekentafel al bovenwater, waardoor op de bouw deze vragen niet meer voorkomen.

Investeren in werktekeningen levert minder faalkosten op en een grotere nauwkeurigheid qua werk en is daarom een goede investering.

Offerte
aanvraag

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Maak een afspraak, of vraag vrijblijvend een offerte aan!

Andere diensten

Bouwbegeleiding

Energielabel (U/W)

Bouwbesluittoetsingen

Splitsingstekeningen

MPG-berekeningen

3D Visualisatie

Vluchtplannen

Technische omschrijving

Bestaande situatie

NEN2580 Metingen

Meerjarenonderhoudplan

Gebruiksmeldingen

BENG (U/W)

Bouwkundige keuring

Aanbesteding begeleiding