NEN2580 Metingen

NEN2580 Metingen

Wat houd een NEN2580 meting in?

NEN2580 is dé Nederlandse norm voor het bepalen van de oppervlakte en inhoud van een gebouw. In een NEN 2580 meting, worden oppervlaktes bepaald d.m.v. deze norm. Deze normering is in stand geroepen om iedereen dezelfde meetuitgangspunten te geven, waardoor er een eerlijk vergelijk gemaakt kan worden tussen diverse bouwwerken.

De certificaten kunnen in twee verschillende typen geleverd worden, een meetcertificaat Type A en B.
Type A betreft een certificaat dat tot stand komt door een opname en controle op locatie. De bestaande tekeningen worden op locatie gecontroleerd en aangepast.
Type B betreft een certificaat dat tot stand komt door het meten vanaf de aangeleverde tekeningen. Er vindt geen controle plaats op locatie.

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

Om een goede meting uit te kunnen voeren hebben wij de bestaande situatie benodigd in .dwg formaat. Met deze tekeningen kunnen wij, eventueel met een controle ter plaatse, de NEN 2580 uitvoeren.

Wat krijgt u van ons?

U krijgt van ons overzichtelijke tekeningen waarin d.m.v. kleuren de diverse oppervlaktetypes weergeven worden. Hierbij krijgt u vervolgens een certificaat, dit document geeft u een éénduidig beeld van de bruto-, netto-, gebruiks- en verhuurbare oppervlakten van gebouwen.

Wilt u meer weten?

Heeft u aanvullende vragen over de NEN2580 meting, of wilt u meer informatie over wat wij voor u hierin kunnen betekenen? Neem telefonisch contact met ons 026 – 23 40 026. Liever via de mail, stuur uw vraag naar info@SKingenieurs.nl

  • Binnen 48 uur een offerte!
  • Gebruikelijk binnen 15 werkdagen gereed
  • Een NEN 2580 dient als grondslag om uw ruimte te verhuren
  • Wij kunnen ook voor u de bestaande situatie opnemen.

Offerte aanvraag

Offerte aanvraag

Bijlage

Andere diensten

Bouwbegeleiding

Energielabel (U/W)

Bouwbesluittoetsingen

Splitsingstekeningen

MPG-berekeningen

3D Visualisatie

Bouwkundig Tekenwerk

Vluchtplannen

Technische omschrijving

Bestaande situatie

Meerjarenonderhoudplan

Gebruiksmeldingen

BENG (U/W)

Bouwkundige keuring

Aanbesteding begeleiding