Bouwbesluittoetsingen

Bouwbesluittoetsingen

Wat houd een bouwbesluittoetsing in?

Bij het indienen van een WABO-vergunning toetst de gemeente het bouwwerk op diverse punten uit het bouwbesluit. Deze toetsing is in het bouwbesluit gescheiden in twee hoofdcategorieën, bestaande bouw en nieuwbouw.

Een bouwbesluittoetsing bevat gebruikelijk de volgende onderdelen te weten:

 • BENG-berekening conform NTA 8800
 • MPG-berekening
 • Gebruiksoppervlak conform NEN 2580
 • Verblijfsgebied conform NEN 2580
 • Daglichttoetsing conform NEN 2057:2011
 • Doorspuibaarheid conform NEN 1087:2001.
 • Ventilatieberekening conform NEN 1087:2001
 • Balansventilatie overzicht.

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

Om een sluitende berekening te maken voor u hebben wij het technisch ontwerp van het bouwwerk benodigd. Dit technisch ontwerp toetsen wij dan op de wettelijke regelgeving van het bouwbesluit, het is dan ook belangrijk dat dit de definitieve versie is. Minstens zijn de volgende stukken benodigd: plattegronden, gevels, doorsneden, details, situatie, installatieconcept en constructietekeningen.

Wat krijgt u van ons?

Wij voeren alle berekening van het bouwbesluit uit in eigen beheer, waardoor u dus een aanspreekpunt heeft voor de toetsing. Van ons krijgt u een overzichtelijk rapport met de diverse onderdelen die getoetst zijn verwerkt. In dit rapport wordt duidelijk benoemd welke voorzieningen er benodigd zijn om het bouwwerk te kunnen laten voldoen aan het bouwbesluit.

Voor de geavanceerde berekeningen(BENG en MPG) zit ook een gedetailleerd uitvoer blad erbij. Omdat dit voor een leek vol detailitems staat benoemen wij de belangrijkste hoofdpunten hiervan in onze toetsingsrapport. Uiteraard is het uitvoerblad als bijlage toegevoegd, waardoor u altijd alle gegevens kan inzien.

Wilt u meer weten?

Heeft u aanvullende vragen over de bouwbesluittoetsing, of wilt u meer informatie over wat wij voor u hierin kunnen betekenen? Neem telefonisch contact met ons 026 – 23 40 026. Liever via de mail, stuur uw vraag naar info@SKingenieurs.nl

 

 • Binnen 24 uur een offerte!
 • Gebruikelijk binnen 15 werkdagen gereed
 • Indien gewenst kunnen wij uw bouwkundig tekenwerk verzorgen
 • Indien gewenst kunnen wij uw hele vergunningsaanvraag verzorgen

Offerte aanvraag

Offerte aanvraag

Bijlage

Andere diensten

Bouwbegeleiding

Energielabel (U/W)

Splitsingstekeningen

MPG-berekeningen

3D Visualisatie

Bouwkundig Tekenwerk

Vluchtplannen

Technische omschrijving

Bestaande situatie

NEN2580 Metingen

Meerjarenonderhoudplan

Gebruiksmeldingen

BENG (U/W)

Bouwkundige keuring

Aanbesteding begeleiding