Meerjarenonderhoudplan

Meerjarenonderhoudplan

Wat houd een MJOP in?

Iedere VvE is verplicht te sparen voor toekomstig onderhoud aan het pand. Dat gebeurt door middel van een reservefonds. Om goed in kaart te krijgen welke kosten het onderhoud – ook in de toekomst – met zich meebrengt, is een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) van groot belang.

Wist u dat appartementencomplexen vanaf het bouwjaar 2006 zijn zelfs verplicht zijn om een meerjarenonderhoudsplan te hebben? Het MJOP moet daarnaast elke vijf jaar worden geactualiseerd door middel van een inspectie, een conditiemeting en een indexering.

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

Om een juiste meerjarenonderhoudsplan te maken hebben wij de bestaande tekeningen van het bouwwerk benodigd. Aan de hand van deze tekeningen kunnen wij de hoeveelheden bepalen die onderhouden dienen te worden. Mocht u geen tekeningen aanwezig hebben van het bouwwerk, kunnen wij voor u de bestaande situatie opnemen.

Wat krijgt u van ons?

Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan is specialistisch werk. Voor zo’n plan moet een inventarisatie van alle gebouwdelen worden uitgevoerd, evenals een inspectie met conditiemeting. Dit doen we ter plaatse, waar we deze conditie ook vastleggen door middel van foto’s. Op kantoor bepalen we aan de hand van de tekeningen de hoeveelheden. Hieraan koppelen we de te verwachten onderhoudskosten per eenheid, zodat dit in de onderhoudsprognose naar voren komt.

Het eindresultaat is een rapport waarin overzichtelijk benoemd staat wat de conditie is van de verschillende onderdelen, met foto, en de kosten om dit te herstellen. Daarnaast komt er een prognose met de te verwachten kosten per onderdeel per jaar, zodat u een reservefonds kunt bijhouden voor de te verwachten onderhoud zodat u nooit aan een tekort aan budget zit.

Wilt u meer weten?

Heeft u aanvullende vragen over een meerjarenonderhoudsplan, of wilt u meer informatie over wat wij voor u hierin kunnen betekenen? Neem telefonisch contact met ons 026 – 23 40 026. Liever via de mail, stuur uw vraag naar info@SKingenieurs.nl

 

  • Binnen 48 uur een offerte!
  • Een MJOP zorgt ervoor dat u altijd de middelen voorhanden hebt om het onderhoud uit te voeren.
  • Een MJOP is verplicht voor iedere VVE

Offerte aanvraag

Offerte aanvraag

Bijlage

Andere diensten

Bouwbegeleiding

Energielabel (U/W)

Bouwbesluittoetsingen

Splitsingstekeningen

MPG-berekeningen

3D Visualisatie

Bouwkundig Tekenwerk

Vluchtplannen

Technische omschrijving

Bestaande situatie

NEN2580 Metingen

Gebruiksmeldingen

BENG (U/W)

Bouwkundige keuring

Aanbesteding begeleiding