Omgevingsvergunning

Bij het bouwen of verbouwen van een woning moet vaak een vergunning worden ingediend. Of het nu gaat om het splitsen van een woning, een extra brede dakkapel, het uitbreiden van de woning door een op- en/of aanbouw, een compleet nieuw huis of het veranderen van de functie van een pand. Al deze wijzigingen dienen middels een vergunning bij uw gemeente aangevraagd te worden.

Bij Utiliteitsbouw is het zelfs zo dat bij bouw of verbouw altijd een vergunning moet worden ingediend.

Het gehele omgevingsvergunningstraject kunnen wij voor u uitwerken en begeleiden. Hierbij leveren we zelf de documenten aan die benodigd zijn voor de bouwaanvraag, denk hierbij aan bouwbesluittoetsingen, en dienen deze ook in bij de gemeente. Voor de veelal geëiste constructieberekeningen hebben wij direct contact met onze vaste partners, waardoor u een vast aanspreekpunt blijft houden.


Een reguliere vergunningsprocedure duurt 8 weken en mag eenmalig verlengd worden met 6 weken. Wanneer een vergunningsaanvraag niet aan de minimale vergunningsvereisten voldoet kunnen zij deze termijn tevens bevriezen. Na verlening van de vergunning heeft de gemeente toestemming gegeven dat u het bouwwerk, conform ingediende stukken, mag bouwen. Echter hebben belanghebbende 6 weken de tijd om bezwaar te maken tegen de verleende vergunning. Na deze 6 weken is een vergunning onherroepelijk en kunt u het bouwwerk bouwen. Naast de WABO-vergunning(beter bekend als bouwvergunning) kunnen wij de volgende vergunningen voor u aanvragen:

  • Bouwvergunning
  • Legaliseren van bestaande bouw
  • Sloopvergunning
  • Wijziging gebruiksfunctie(Bijv. van kantoor naar woning)
  • Splitsingsvergunning
  • In-/uitritvergunning

contact

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Maak een afspraak, of vraag vrijblijvend een offerte aan!