MPG-berekeningen

MPG-berekeningen

Wat houd een MPG berekening in?

Om te bepalen hoe duurzaam een gebouw of woning is, is de MilieuPrestatie Gebouwen in leven geroepen. Deze indicator geeft een score hoe duurzaam het bouwwerk is, welke een maximale waarde mag hebben conform het bouwbesluit. Deze eis in de laatste jaren steeds verder aangescherpt, waardoor de toegepaste materialen steeds duurzamer worden.

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

Om een goede MPG berekening te kunnen opstellen hebben we de volgende gegevens minimaal nodig:

  • Plattegronden, doorsneden, gevelaanzichten en details(voorkeur in dwg);
  • Constructietekeningen;
  • De BENG berekening

Wat krijgt u van ons?

U krijgt van ons een MPG berekening die voldoet aan de bouwbesluit eisen. Wanneer deze berekening hieraan niet voldoet, zullen wij in contact met u treden om te mogelijkheden te bespreken om dit wel te behalen.

De MPG-score wordt vervolgens in een rapport aan u ter beschikking gesteld. Hierin wordt benoemd wat de gestelde MPG-eis is conform het bouwbesluit en welke waarde uw bouwwerk behaald. Daarnaast wordt ook de uitvoer van de berekening als bijlage toegevoegd, waardoor u in detail kunt beoordelen welke gevolgen materialen hebben op de score.

Wilt u meer weten?

Heeft u aanvullende vragen over de MPG-berekening, of wilt u meer informatie over wat wij voor u hierin kunnen betekenen? Neem telefonisch contact met ons 026 – 23 40 026. Liever via de mail, stuur uw vraag naar info@SKingenieurs.nl

  • Binnen 24 uur een offerte!
  • Verplicht bij een aanvraag omgevingsvergunning
  • Gebruikelijk gereed binnen 10 werkdagen
  • Indien gewenst kunnen wij de gehele bouwbesluittoetsing verzorgen

Offerte aanvraag

Offerte aanvraag

Bijlage

Andere diensten

Bouwbegeleiding

Energielabel (U/W)

Bouwbesluittoetsingen

Splitsingstekeningen

3D Visualisatie

Bouwkundig Tekenwerk

Vluchtplannen

Technische omschrijving

Bestaande situatie

NEN2580 Metingen

Meerjarenonderhoudplan

Gebruiksmeldingen

BENG (U/W)

Bouwkundige keuring

Aanbesteding begeleiding