Gebruiksmeldingen

Gebruiksmeldingen

Wat houd een gebruiksmelding in?

Bij het ingebruik nemen van bepaalde bouwwerken is een gebruiksmelding benodigd. Aan de hand van deze melding toetst de brandweer het bouwwerk aan de brandveiligheidseisen en vluchteisen. Een gebruiksmelding dient te worden ingedient wanneer:

  • Er meer dan 50 personen tegelijk verblijven in het bouwwerk, niet zijnde woningen of woongebouwen;
  • Een woning kamergewijs wordt verhuurd, met vijf of meer wooneenheden;
  • Wanneer er gebruik gemaakt is van een gelijkwaardigheidsoplossing van de brandveiligheidseisen van hoofdstuk 6 en 7 van het bouwbesluit.

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

Voor het maken en indienen van een gebruiksmelding hebben wij de volgende gegevens benodigd:

  • Plattegronden in .dwg formaat;
  • Originele vergunningsstukken met daarin het brandveiligheidsrapport;
  • Overzicht met aanvullende voorzieningen die in het werk zijn aangebracht(afwijkend van vergunning)

Wat krijgt u van ons?

Wij zullen namens u de melding indienen bij het bevoegd gezag. U krijgt van ons een overzicht met de brandveiligheidsvoorzieningen in het bouwwerk, deze vormt onderdeel van de ingediende melding. Wanneer de gebruiksmelding is goedgekeurd, kunt u het bouwwerk in gebruik nemen.

Indien gewenst kunnen wij ook voor u vluchtplannen verzorgen die op diverse locaties in het bouwwerk opgehangen kunnen worden.

Wilt u meer weten?

Heeft u aanvullende vragen over gebruiksmeldingen, of wilt u meer informatie over wat wij voor u hierin kunnen betekenen? Neem telefonisch contact met ons 026 – 23 40 026. Liever via de mail, stuur uw vraag naar info@SKingenieurs.nl

  • Binnen 5 dagen een offerte
  • Overzicht met belangrijkste brandweergegevens
  • Vereiste bij oplevering
  • Indien gewenst kunnen wij deze voor u indienen

Offerte aanvraag

Offerte aanvraag

Bijlage

Andere diensten

Bouwbegeleiding

Energielabel (U/W)

Bouwbesluittoetsingen

Splitsingstekeningen

MPG-berekeningen

3D Visualisatie

Bouwkundig Tekenwerk

Vluchtplannen

Technische omschrijving

Bestaande situatie

NEN2580 Metingen

Meerjarenonderhoudplan

BENG (U/W)

Bouwkundige keuring

Aanbesteding begeleiding